Odstąpienie od umowy

FORMULARZ ZWROTU TOWARU


Data: ..........................................................................................................................


Numer zamówienia: ........................................................................................................


Imię i Nazwisko: .............................................................................................................


Adres: .........................................................................................................................


..................................................................................................................................


Telefon: .......................................................................................................................


Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy:

Nr Rach.........................................................................................................................

Nazwa towaru.................................................................................................................

Ilość...........................................................................................................................

Cena brutto..................................................................................................................

 

Uwagi klienta: .................................................................................................................


...................................................................................................................................

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotów określone w Regulaminie sklepu.

 

 

 

..................................................
(podpis Klienta)